SBE for a Flourishing Society

Als lid van de Faculteitsraad zal ik het wetenschappelijk personeel van de verschillende afdelingen van de School of Business and Economics (SBE) vertegenwoordigen in de Faculteitsraad, maar ook oog hebben voor ondersteunend personeel en studenten. Ik heb ruime ervaring met het werk in medezeggenschapsorganen en vind vertegenwoordiging belangrijk voor het bestuur van de faculteit in al haar facetten, zeker ook gezien de een nieuwe ontwikkelingsfase richting 2025 die we zijn ingegaan. Als raadslid zal ik in het bijzonder aandacht geven aan de volgende zaken, mocht ik gekozen worden.

Ik wil een actieve rol spelen in de strategische vernieuwing van de faculteit richting 2025. Daarbij hoort ook de verdere integratie van de recent geadopteerde eenheden (MSM, MSI, INSPIRE). Ik zal veel aandacht besteden aan kwesties als transparantie, verantwoording en het waarborgen van de rechten en werkomstandigheden van de faculteit en het personeel. Last but not least ben ik een groot voorstander van meer transdisciplinair onderzoek in de faculteit, onder meer via de transformationele initiatieven rond SDDG.

Ik zie een faculteit voor me die studenten opleidt om als bedrijfskundigen en economen bij te dragen aan een bloeiende samenleving, waarbij wetenschappelijke excellentie wordt gecombineerd met maatschappelijke impact. Een bloeiende samenleving is een goede plek om te leven en te werken, omdat ze duurzaam is: leefbaar en gezond, eco-effici├źnt, rechtvaardig en opererend binnen planetaire grenzen. Ze is groen en toegankelijk, betaalbaar en economisch bloeiend, sociaal inclusief en veilig. Vooruitgang op weg naar de bloeiende samenleving van de toekomst omvat het navigeren door complexe beslissingsproblemen, vol compromissen en spanningen tussen uiteenlopende belangen en waarden. Dat vraagt om excellent transdisciplinair onderzoek, waarbij SBE samenwerkt met een diversiteit aan maatschappelijke actoren.

Als raadslid wil ik de dialoog tussen de verschillende eenheden binnen SBE faciliteren en begeleiden en helpen bij de ontwikkeling ervan. Ik streef ernaar de belangen van alle betrokken partijen zo goed mogelijk te behartigen, zowel wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel als studenten.

Marc Dijk

Marc Dijk