Verkiezingen 2020

Laat je stem horen! Van 25 t/m 28 mei 2020 vinden verkiezingen plaats voor de studentgeledingen van de Faculteitsraden en Universiteitsraad en voor de Dienstraden van de Servicecentra en MUO.    

Dit zijn belangrijke organen waarmee medezeggenschap en inspraak binnen de Universiteit Maastricht formeel geregeld zijn.

Stemmen is mogelijk tussen 25 en 28 mei.

Login om je stem uit te brengen (via het menu aan de linkerkant). Tijdpad