Verkiezingen 2023

Laat je stem horen! Van 8 t/m 11 mei 2023 vinden verkiezingen plaats voor de medewerkers- en studentgeledingen van de Faculteitsraden en de Universiteitsraad. 

Dit zijn belangrijke organen waarmee medezeggenschap en inspraak binnen de Universiteit Maastricht formeel geregeld zijn.


Het indienen van een kandidatenlijst is mogelijk tussen 20-29 maart via onderstaande groene button.

Stemmen is mogelijk tussen 8 en 11 mei. 

Vragen of problemen: verkiezingen@maastrichtuniversity.nl

Wil je meer informatie over medezeggenschap aan de UM? Bezoek dan deze pagina.
Wil je meer informatie over hoe de verkiezingen werken? Klik dan hier.

Tijdpad