Verkiezingen 2023

Laat je stem horen! Van 8 t/m 11 mei 2023 vinden verkiezingen plaats voor de medewerkers- en studentgeledingen van de Faculteitsraden en de Universiteitsraad. 

Dit zijn belangrijke organen waarmee medezeggenschap en inspraak binnen de Universiteit Maastricht formeel geregeld zijn.

Stemmen is mogelijk tussen 8 en 11 mei 18.00 uur

Vragen of problemen: verkiezingen@maastrichtuniversity.nl

Wil je meer informatie over medezeggenschap aan de UM? Bezoek dan deze pagina.
Wil je meer informatie over hoe de verkiezingen werken? Klik dan hier.

Tijdpad