Organisatorisch Belangrijk Personeel / Superb Staff

Een stem op de lijst Organisatorisch Belangrijk Personeel is een stem op een groep met een diverse achtergrond bij verschillende faculteiten en diensten, en binnen de universiteitsraad. Diversiteit in achtergrond en werk is een belangrijk kenmerk van het Ondersteunend en Beheerspersoneel. Leden van onze lijst zijn kritisch, maar ook constructief, ten aanzien van het beleid van onze universiteit en in de samenwerking binnen de universiteitsraad. Zeker als het gaat om beleid dat OBP direct raakt, maar ook op andere beleidsvlakken. Immers het Ondersteunend en Beheerspersoneel zit overal binnen de universiteit en wordt nagenoeg door elke beleidsbeslissing geraakt. Onze ervaring en diversiteit zorgt ervoor dat we gevolgen zien van de implementatie van beleidsvoorstellen binnen de faculteiten en diensten. Wij zijn scherp en alert, juist op dit terrein.
 
We zullen aandacht (blijven) vragen voor het ontlasten van de werkdruk bij het gehele personeel, echter m.n. bij OBP, en blijven waakzaam dat het ontlasten van de werkdruk bij de één niet leidt tot extra druk bij de ander.
Het is van belang dat we gezamenlijk het verdere beleid bepalen met het oog voor ieders belangen en met het oog op continuïteit.

Andrada Matauanu

Andrada Matauanu

Jong ondersteunend personeel verdient een stem in de universiteitsraad.

Als jouw vertegenwoordiger zal ik strijden voor erkenning en waardering van OBP, diversiteit en duurzame arbeidsvoorwaarden. De stem van het ondersteunend personeel is krachtig en moet gehoord worden in de universiteitsraad. Door op mijn lijst te stemmen, geef je het ondersteunend personeel een garantie!

Collin Prumpeler

Collin Prumpeler

Vanuit mijn rollen binnen de UM als hoofd bureau onderwijs en domainteamlead I-Education kan ik de gevolgen van besluitvorming vroegtijdig inschatten. Dit geldt niet alleen voor OBP bij faculteiten, maar ook de collega's bij de diensten. Door mijn ervaring van de laatste 2 jaar in de universiteitsraad zal ik nog beter in staat zijn beleidsvorming in gang te zetten of om beleid aan te laten passen. 

Maarten van Wesel

Maarten van Wesel

Ik ben een ervaren kandidaat, met 6 jaar ervaring, toegewijd aan het ondersteunen van het Ondersteunend Personeel (OBP), maar ook kijkend naar een breder perspectief. Als functioneel beheerder en data-analist voor de digitale leeromgeving van de Universiteitsbibliotheek voel ik me verbonden met het onderwijsproces over alle faculteiten van onze universiteit heen. In het verleden heb ik gewerkt bij FHML en SBE, wat dit breder perspectief ondersteund.

De komende jaren staan we voor verschillende uitdagingen zoals werkdruk, duurzaamheid en internationalisering. Ik wil graag samenwerken met alle raadsleden, ongeacht hun partijlidmaatschappen, om deze kwesties frontaal aan te pakken

Wilma Klinkhamer

Wilma Klinkhamer

Het is en blijft belangrijk dat ook de belangen van het OBP worden behartigd. Helaas is het OBP niet altijd terug te zien in deze organisatie. Samen met de wetenschappelijke staf en onze studenten proberen we onze universiteit verder te brengen en socialer te maken.

Nathalie Dirks

Nathalie Dirks

Next to a clear voice for students and scientific staff, the voice of the backbone of the university should be represented within the university council. Without you our great university would not run as smooth. Only together we can steer the organisation towards a bright future.